Individuele therapie

Het leven is niet altijd gemakkelijk. Problemen of tegenslagen kunnen je machteloos maken of het gevoel geven zelf niet meer de touwtjes in handen te hebben.
Misschien ervaar je gevoelens van spanning, eenzaamheid, angst, somberheid, onzekerheid of ben je bedroefd omdat je een verlies te dragen hebt.
Blijf er niet mee rondlopen! Door dit te lezen, heb je de eerste stap in de juiste richting gezet. Als psycholoog ondersteun ik je bij het vinden van een nieuw perspectief. Het hervinden van je innerlijke kracht zodat je weer opgewassen bent tegen de situaties die op je pad komen. Ik luister naar je, sta dichtbij je en samen werken we toe naar het terugpakken van de regie over jouw leven. Je bent van harte welkom!

TARIEF
Individuele therapiesessie € 90,00 (60 minuten)

Traumatisch verlies

Jij hebt een dierbare verloren, je gezondheid, je relatie, perspectief van werk, of een niet uitgekomen verwachting. Je ervaart verdriet, gemis en golven van pijn.
Traumatisch verlies is een ontregeling van een gevoel van veiligheid, voorspelbaarheid of vertrouwen in het leven. Traumatische stress is een reactie op deze gevoelens waarbij het lijkt of het lichaam en de emoties de regie overnemen. Het lukt je niet meer om je leven weer op te pakken na de ingrijpende gebeurtenis.
Het verlangen naar overleden dierbaren en moeite om de onomkeerbaarheid van verliezen te aanvaarden kunnen zo intens zijn dat het 'vast zit'. De rouw mag een plek gaan krijgen. In de therapie maken we gebruik van systemische inzichten door met een hechtingsbril naar onderliggende patronen en de gelaagdheid van traumatische rouw te kijken. Dit doen we door middel van individuele opstellingen met vloerankers en beeldmateriaal, rouw- en traumabenaderingen en mindfulness.
Ik help je, we doen het samen, je hoeft het niet alleen te dragen.

TARIEF
Individuele therapiesessie € 90,00 (60 minuten)

Relatietherapie

Liefde is emotie: het voelt als een zonnestraal als het goed gaat en ijzige kou als het niet goed gaat. Na verloop van tijd kunnen jullie de warmte in de relatie kwijtraken. Er is meer ruzie, kritiek, onverschilligheid, boosheid. Jullie zijn van elkaar verwijderd geraakt. Het lijkt of de verbinding is verbroken, het woord echtscheiding gaat steeds vaker door je hoofd . Jullie zijn in een negatief interactiepatroon verzeild geraakt. Dit negatieve interactiepatroon tast het vertrouwen in elkaar aan en verergert het gevoel van kwetsbaarheid en isolatie.

Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk het is om je emotioneel verbonden te voelen met een ander: mensen leven langer en herstel van ziekte gaat sneller. De basis van je relatie is de hechting aan elkaar. Die hechting is van levensbelang en iedereen heeft dat nodig.

Emotionally Focused Therapie (EFT) is de best onderzochte methode om jullie te helpen de verbinding weer te herstellen.

Als relatietherapeut help ik partners om de negatieve interactiepatronen onder controle te krijgen en om de hechtingsbehoeften, verlangens en angsten naar elkaar uit te spreken.
Blijf niet rondlopen met jullie problemen, herstel is echt mogelijk.

TARIEF
Relatietherapie € 130,00 (75 -90 minuten)

Postrelationeel rouwtraject

Er is een besluit genomen, jullie gaan (echt)scheiden. Een echtscheiding is een heftige gebeurtenis voor partners en voor kinderen.
Gevoelens kunnen zo hoog oplopen dat het eerder een gevecht wordt dan een echtscheiding. Naast de conflicten met je ex-partner heb je ook te maken met een ingrijpend verlies. Verlies van je partner, gedeeltelijk verlies van je kinderen, verlies van je (financiële) zekerheden, verlies van de sociale omgeving en het verlies van je (zelf)vertrouwen. Verlies ervaren betekent rouwen. Postrelationele rouw is rouw die optreedt over datgene wat verloren is gegaan in de relatie.
De SCHIP-aanpak kan ingezet worden om te voorkomen dat een scheiding een vechtscheiding wordt. Aandacht wat jullie destijds heeft verbonden en de beschadigingen en verliezen die jullie hebben opgelopen leidt tot erkenning en vertrouwen. Er ontstaat een nieuwe manier om opnieuw contact te maken en afscheid te nemen van de partnerrelatie zodat jullie in gezamenlijk ouderschap verder kunnen gaan.
SCHIP staat voor Samenkomen, Conflict-en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners.

TARIEF
Postrelationeel rouwtraject € 130,00 (75-90 minuten)

Afspraken kunnen ook gepland worden in de avonduren en in het weekend, er wordt geen toeslag berekend.
Bedragen zijn inclusief BTW.